Trebala bi stići u svaku kuću, svakom političaru, novinaru, diplomatu, dobrotvoru, nevladinim organizacijama, udrugama, učiteljima, svećenicima i svima koji mogu pridonijeti u spašavanju Asije Bibi…

 

Izaberi adrese:

Adrese